FANDOM


pangngalan (lilo, paglililo)

taksil, pagtataksil, tumutukoy sa paggawa ng kasamaan sa isang taong inaakala kang kakampi

pangngalan (lilo)

Isang taong taksil

pandiwa (maglilo, atbp.)

magtaksil, gumawa ng kasamaan sa isang taong inaakala kang kakampi

Halimbawa:

Sa kwento ng "Ibong Adarna", naglilo kay Prinsipe Juan ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid.