FANDOM


pandiwa (manaw, pumanaw, pumapanaw, papanaw)

umalis nang walang planong bumalik, hindi na babalik;
mamatay o namatay;

pangngalan (pagpanaw)

pag-alis at hindi na pagbalik kailanman;
pagkamatay;

Halimbawa:

Pumanaw noong isang linggo ang aming guro.
Ang pagpanaw niya ay isang malungkot na pangyayari.