FANDOM


pang-uri (masinsin)

mahigpit;
matibay ang pagkakagawa, hindi madaling masira

pang-uri o pang-abay (masinsinan)

taimtim, personal;

Halimbawa:

Masinsinang nag-usap ang dalawang magkapatid tungkol sa mga pangyayari.
Ang matong ay isang basket na masinsin ang pagkakahabi.