FANDOM


tigmakEdit

Bahagi ng Pananalita:Edit

     Pangngalan

Kahulugan:Edit

pag-aatubili, pag-aalangan, pagdadalawang-isip o pagkakaroon ng alinlangan.

Halimbawang Pangungusap:Edit

- Bakas sa mukha ng mandirigma ang itinatagong ulik-ulik.
- Si Pedro ay nag uulik-ulik kung ibabalik niya ang napulot na pitaka o hindi na. 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.